Knokke-Heist

 

Nuttige informatie

 

Alle verplichte en gekeurde uitrusting is bij Boatchartering NV.te verkrijgen

Hieronder vindt U een overzicht van de huidige reglementering.

Check altijd nog eens met de verkoper of alles nog up-to-date is.

Alle pleziervaartuigen moeten een minimum aan materieel aan boord hebben
voor de veiligheid van de boot en de bemanning, namelijk:
 

een of meer roeispanen of pagaaien

 

een reddingsvest voor iedere opvarende

 

een touw van 30 m

 

een of meer meertouwen van 10 m

 

een anker

 

een hoosvat of handpomp

 

een misthoorn of toeter

 

een goedgekeurde poederblusser indien de plezierboot van een motor voorzien is.

 

Een jaarlijks getijdenboekje voor de gebieden door het vaartuig bezocht

 

recente en volledig bijgewerkte zeekaarten voor de gebieden door het vaartuig bezocht.

 

Voor de Beneden-Zeeschelde, de haven van Gent, het Belgisch gedeelte van het kanaal Gent-Terneuzen
en de daaraan liggende havens, het kanaal Zeebrugge-Brugge, het kanaal Oostende-Brugge,

gelden volgende bepalingen afhankelijk van de categorie van het vaartuig:

1. Pleziervaartuigen

 

een reddingsvest voor elke opvarende

 

een licht gevende reddingsboei bij nachtvaarten

 

afdoende noodseinen

 

een magnetisch kompas

 

navigatielichten

 

een misthoorn

 

een dieplood uitrustingsmateriaal

 

een anker

 

een hamer

 

een bootshaak

 

een pomp of hoosvat

 

voldoende roeispanen en dollen

 

20 m tros

 

een elektrische lamp geschikt voor lichtsignalen

 

een blusapparaat voor motorboten

 

een volledig stel zeilen voor zeilers

 

heel- en verbandmiddelen:
een waterdichte doos met het nodige verband en andere gewone farmaceutische producten

Het Politie- en Scheepvaart-reglement van de Beneden-Zeeschelde en het kanaal Gent-Terneuzen vermeldt:
dat volgende noodseinen niet meer toegelaten zijn:
vuurpijlen, kanonschoten, vierkante vlag met bal, Nc-vlag

Dat een klein schip behalve een zeilplank moet voorzien zijn van een deugdelijke radarreflector. Bij zeilschepen moet deze tenminste 4 m boven het wateroppervlak komen en bij werktuiglijk voortbewogen vaartuigen zo hoog mogelijk boven de bovenbouw.

De pleziervaartuigen die in het bezit moeten zijn van een vlaggenbrief moeten de volgende documenten aan boord hebben:

 

de vlaggenbrief

 

een dubbel van de verzekeringspolis

 

een exemplaar van de Belgische of vreemde reglementen van de scheepvaart voor de gebieden door het vaartuig bezocht, alsmede de internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee.

 

 

2. Kano's, kajaks en andere kleine pleziervaartuigen, met uitzondering van de zeilplanken, moeten voorzien zijn van:

een meertouw van tenminste 10 m

een opblaasbare reddingsboei of opblaasbare kussens

opblaasbare puntluchtzakken voor en achter bij vouwboten

kleine misthoorn of dubbele toonfluit

enterhaakjes

een reservepaddel als het eenzitters betreft

scheepvaartreglementen

 

3. Andere

Surfers moeten een reddingsvest dragen van een opvallende kleur en in een goede staat.